Stolová hra Blackjack

Zasadnite k stolu a zahrajte si obľúbený blackjack. V našej variante blackjacku môžete hrať až tri hry naraz. Stačí položiť žetóny na všetky tri políčka a hra môže začať.

Hra je veľmi jednoduchá. Vašim cieľom je získať kombináciu kariet, ktorej hodnota sa blíži hodnote 21 viac než hodnota kariet krupiéra. Keď hodnotu 21 prekročíte, ste “cez” (bust) a prehrávate stávku. Keď túto hodnotu přrekročí krupiér, vyhrávate vy.

Pre výpočet hodnoty sa karty sčítajú podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Karty 2 až 10 majú hodnotu, ktorá je na nich uvedená
 • Dolník, dáma a král majú hodnotu 10
 • Eso má hodnotu 1 alebo 11, podľa toho, čo je výhodnejšie
 • Poradie kariet nemajú v blackjacku žiadny význam

Platia nasledujúce pravidlá stolu:

 • Po každej hre sa karty miešajú
 • Ak má krupiér 17 a viac, nesmie si vziať ďalšiu kartu
 • Jeden list môžete deliť len raz
 • Na rozdelené eso môžete dostať len jednu ďalšiu kartu
 • List, ktorý má po rozdelení celkovú hodnotu 21 sa považuje za list s hodnotou 21, nie za blackjack
 • Hráte až tri listy
 • Hráte so 6 balíčkami
 • Zdvojenie po akýchkoľvek 2 kartách
 • Blackjack sa vypláca 3:2